youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

המתכון לפגישה ראשונה מוצלחת עם התלמידים וההורים

חשבתם כבר כיצד יראה השיעור הראשון שלכם עם פתיחתה של שנת הלימודים? מהו הרושם שתרצו שאיתו ייצאו התלמידים/הצוות/ההורים ממפגש ראשון אתכם? ככה עושים את זה נכון
דר' שרון רחמים
8/25/2022
quote-image
אז מה נשים בחלון הראווה של השיעור הראשון? באיזה מינון? באיזה קצב? באיזו מתודה? לשם כך עליכם ללמוד מי אתם, מי הקהל שלכם ומהי החליפה המתאימה לו ביותר.  

עוד כתבות בנושא