youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

התפקיד שגרם לי להתאהב מחדש בהוראה

"אני רוצה שכל בית הספר ידע לעשות את מה שאתה עושה", אמרה מנהלת בית הספר לאריאל קלפנר, ששימש כרכז ההערכה. מאז בית הספר עבר שינוי מקצה לקצה, ואריאל קיבל בחזרה את חדוות ההוראה
אריאל קלפנר
8/21/2022
quote-image
הסקר חידד לכולנו את העובדה שאי אפשר לחזור ללמד כמו לפני הקורונה – הילדים השתנו, המורים השתנו.

עוד כתבות בנושא