youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

המדריך השלם לקליטת תלמידי כיתות ז' בחטיבת הביניים

היערכות מיטבית לקבלת התלמידים החדשים מתחילה זמן רב לפני 1 בספטמבר, ממשיכה בחופש הגדול ומתקיימת הרבה אחרי שהשנה מתחילה. כך תעשו את זה נכון תוך שימוש בחדשנות, ביצירתיות ובכלים דיגיטליים
ריבי הורבט
8/10/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא