whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

האם אפשר ללמד ילדים להיות אדיבים?

כיצד חינוך ילדיכם לטוּב לב והתחשבות באחר יוביל לאושרם ולהצלחתם בעתיד? במיוחד לקוראינו - פרק מהספר "מוצלחים" מאת ד"ר תומס ליקונה
הגיע זמן חינוך
13/06/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא