youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
ללמוד מהעולם

צפו: לאיש הזה יש כישרון להפוך מתמטיקה לקסם

"מתמטיקסם" - ככה מכנה ארתור בנג'מין את עיסוקו הייחודי. האם אתם יכולים לחשב בשליפה כמה זה 987 בריבוע? כי הוא כן
הגיע זמן חינוך
4/6/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא