whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

בלמידה של המאה ה-21, הגיע הזמן לשנות את שיטת ההערכה

אנו רגילים להעריך את התלמידים ולבצע משובים על למידתם, אך עם הקידמה עולה הצורך לעדכן גם את דרך ההערכה, ודרכה לעצב את הלמידה
ד"ר עידית לוינץ- גילאי
24/03/2022
quote-image
מטרתה של הערכה מעצבת היא לסייע בתכנון הוראה אפקטיבית שתוביל לשיקוף אופן החשיבה של התלמיד, הן עבור עצמו והן עבור מוריו.

עוד כתבות בנושא