whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

מורים טובים הם מורים לומדים: להצמיח מורים מובילים

מאפיינים, הזדמנויות ואתגרים בטיפוח קהילות מורים שיצעידו את החינוך קדימה
ד"ר סמדר לוי
17/04/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא