whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

כדי שמורים ילמדו תלמידים לאהוב מתמטיקה, עליהם לראות את יופייה בעצמם

"החיים מעוטרים בשני דברים: עיסוק במתמטיקה והוראתה" (סימאון דני פואסון)
נלי קלר
20/03/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא