youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

מורה למתמטיקה, יש לך רגע כדי להפוך את החומר היבש ללונה פארק?

הגיע הזמן שהתלמידים ילמדו מתמטיקה עם ניצוצות בעיניים וידעו ליישם אותה בחיים האמיתיים. איך עושים את זה? בסדרת סרטונים קצרים, מורות מובילות חולקות איתכם משימות מתמטיקה שוות שמתחילות מהגלגל הענק ומגיעות עד לגן החיות של וינה
הגיע זמן חינוך
3/10/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא