youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
ללמוד מהעולם

כבוד למורה, חינוך למבוגרים: הצצה למערכת החינוך בסין

"אני זוכר עד היום את השקט המופתי בעת שנכנסתי לכיתה. התלמידים, לבושים בתלבושת אחידה מיושרת ומגוהצת, הביטו בי בריכוז והערכה. אפילו תנוחת הישיבה שלהם היתה אחידה". אמיר גל-אור העביר הרצאה לתלמידים בסין ונדהם ממה שגילה. איך עושים את זה שם? ואיך הגישה הישראלית תוכל לתרום לסינים?
אמיר גל אור
2/22/2022
quote-image
בתום ההרצאה המתנתי באופן טבעי לשאלות, אבל אף תלמיד לא פצה פה. ניכר שהתלמידים היו עסוקים יותר בהקפדה על משמעת מאשר בתוכן ההרצאה. חשבתי לעצמי שיש כאן פספוס אדיר של תוכן.

עוד כתבות בנושא