whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

תתקדמו: כל מערכת חינוך צריכה מנהלת חדשנות

בעולם ההייטק יש תפקיד מיוחד בארגון השמור לאדם האחראי על קידום והתחדשות החברה. אין סיבה שבכל בית ספר לא ימנו אדם כזה
שרון מאיו
15/02/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא