youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

בהצבעה בלבד: תלמידה ותלמיד השתתפו בכיתה - איזו דעה הושמעה קודם?

איך משפיעים מגדר, לאום ומעמד כלכלי על השתתפות התלמידות והתלמידים בדיונים בכיתה? איך למורות יש השפעה על כך? ומה אפשר לעשות כדי לקדם השתתפות הוגנת? אביב אורנר משתפת בתובנות מרתקות ממחקרה
אביב אורנר
2/13/2022
quote-image
לא משנה אם תלמידה נתפסת על ידי המורה כבעלת יכולת לימודית גבוהה, עדיין הסיכוי שהמורה תבקש ממנה להרחיב את התשובה שלה כמעט זהה לסיכוי שהיא תבקש הרחבה מתלמיד עם יכולת לימודית נתפסת נמוכה מאוד

עוד כתבות בנושא