youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
יש לנו חלום

עצות מועילות לבניית שגרת חדשנות פדגוגית בבית הספר

הצורך בהישרדות בזמן המגפה גרם לחלק מבתי הספר לנקוט ביצירתיות יוצאת דופן. למה לא להפוך אותה לדרך חיים?
רמי שקד
11/01/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא