youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

לשבור את השתיקה: איך נלמד את התלמידים.ות לדווח על פגיעה מינית?

"מה יחשבו עליי?", "אולי אני אשמ.ה במה שקרה?", "האם יש טעם לספר?" אלימות מינית בין בני נוער היא תופעה חברתית מדאיגה בהיקפה. על ההורים והמורים מוטלת האחריות לחנך את הילדים.ות לזהות אותה ולפעול למיגורה. הנה כמה דרכים לעשות זאת
ד"ר שירה סופר-ויטל
12/27/2021
quote-image
עלינו לפעול כל העת, מילדות ועד בגרות, בתהליך מתמשך ומותאם-גיל, להעלות את המודעות של הילדים ובני הנוער למצבים של אלימות מינית, לקדם את הבנתם לגבי אחריותם הקולקטיבית למניעת מצבים אלה ולעודד דיווח לגביהם.

עוד כתבות בנושא