whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
תמיכה רגשית

מהפריפריה להרווארד: כיצד הצליחו סטודנטים ישראלים לשבור את תקרת הזכוכית?

איך נוכל ליצור חברה הוגנת יותר המאפשרת לכלל תלמידיה הזדמנות להצליח? בשלוש מילים: מיומנויות חברתיות רגשיות
ד"ר הדס ברודי שרודר
20/12/2021
quote-image
הפוסט דוקטורנטים הנבונים לימדו אותי שמה שלדעתם גרם להם להצלחה הוא מיומנויות שרכשו במהלך חייהם. הם טענו שעל מנת לשבור את תקרת הזכוכית בפריפריה יש צורך בכמה מיומנויות חברתיות רגשיות קריטיות הייחודיות למעמד הסוציואקונומי שלהם

עוד כתבות בנושא