youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
הפסיכולוגיה בשירות המורה

מטרות-העל של החינוך לא סותרות - הן יכולות ללכת יחד

מהי מטרת העל החינוכית שלנו - לעודד את התלמידים להשתלב בחברה? לאפשר להם לממש את עצמם? לדרבן אותם להמשיך את המורשת? ואולי לא חייבים לבחור אלא אפשר לשלב את שלושתן יחד
אליסף תל-אור
12/2/2021
קרדיט: Deposite photos
quote-image
כאשר התלמידים נעשים אקטיביים ונדרשים להביע את עמדתם, להכריע מבין קולות שונים, לפרש ולדרוש מחדש את האמור בכתובים – הרי שהם בעת ובעונה אחת עוברים תהליך של תירבות

עוד כתבות בנושא