whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
תמיכה רגשית

מטרות-העל של החינוך לא סותרות - הן יכולות ללכת יחד

מהי מטרת העל החינוכית שלנו - לעודד את התלמידים להשתלב בחברה? לאפשר להם לממש את עצמם? לדרבן אותם להמשיך את המורשת? ואולי לא חייבים לבחור אלא אפשר לשלב את שלושתן יחד
אליסף תל-אור
02/12/2021
קרדיט: Deposite photos
quote-image
כאשר התלמידים נעשים אקטיביים ונדרשים להביע את עמדתם, להכריע מבין קולות שונים, לפרש ולדרוש מחדש את האמור בכתובים – הרי שהם בעת ובעונה אחת עוברים תהליך של תירבות

עוד כתבות בנושא