youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

לצאת מהמסגרת: בגישה הייחודית הזאת, התלמידים מעניקים לעצמם את הציון

ציונים, שיעורי בית, מבחנים, בגרויות - אלה האסוציאציות של רוב התלמידים בתגובה למילים "בית ספר תיכון". ומה אם אפשר אחרת? עצמאות, ביקורתיות, הערכה עצמית, סקרנות ואפילו מרדנות - אלו הקונוטציות שמעלה בית הספר עבור תלמידיו של מורה אחד עם גישה אחרת. קצת השראה לא תזיק
מנשה בן מאיר
26/10/2021
קרדיט: Deposite photos
quote-image
זהו תהליך איטי, לא פשוט, ותובע אומץ ודמיון, אך תלמידים שעברו את ששת השלבים יהפכו בסבירות גבוהה ללומדים עצמאיים המסוגלים לפעול כשותפים מלאים בהוראה, בלמידה ובהערכה

עוד כתבות בנושא