youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

הלו! יש דרך לגרום לתלמידים להניח את הטלפונים בכיתה

יש מורים שאוסרים עליהם לחלוטין, אחרים מנסים להתעלם מהם. הטלפונים הסלולריים הם לא פעם היריב הרוטט של המורה. המורה צחי בר מצא שיטה אחרת לחיות איתם בכיתה. שימו על מצב טיסה וקחו כמה דקות לקריאה
צחי בר
14/10/2021
quote-image

עוד כתבות בנושא