youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

חינוך הוא לא עגבניות: האם נכון לייצר תחרות בין בתי ספר?

יש צורך בתחרות מסיבות שונות. יחד עם זאת, השוק החינוכי לא יכול להתנהל כמו שוק עגבניות. לכן לפני שאנו מסתערים על היעד, כדאי ללמוד מלקחי מערכת שכבר נמצאת עמוק בתחרות \\ דעה
שמואל שטח
8/18/2021
קרדיט: Unsplash
quote-image
בניגוד לשוק חופשי שבו הצרכן יכול בקלות לבחור עגבניות בהתאם לצבען, גודלן וטעמן, הרי שבשוק החינוך ישנו כשל, משום שההורה אינו מודע לכל הנתונים ובחירתו תיעשה על פי מדדים חלקיים בלבד.

עוד כתבות בנושא