youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
פודקאסטים

"השם מוחמד לא פותח דלתות, גם אם יש לו תואר שני"

"זה לא הזמן שבו מנהלי בתי ספר צריכים להפגיש יהודים עם ערבים ולעשות שלום, כל אחד צריך לקדם ערכים בחלקת אלוהים הקטנה שלו". הפעם בריסאטרט: שיחה עם חדיג'ה טאהא, יזמית חינוכית ומלווה מנהלי בתי ספר
הגיע זמן חינוך
8/4/2021
סגירת סרטון
quote-image

עוד כתבות בנושא