whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

המורים שמחברים את המתמטיקה לחיים

איך ייתכן שגם שנים רבות לאחר בחינות הבגרות, מתמטיקה גורמת לנו לרתיעה ולחרדה? המורים שלפניכם מציגים גישה חדשנית ואומרים: אם תחברו את המתמטיקה לחיים האמיתיים, תגלו את הניצוץ בעיניים
הגיע זמן חינוך
01/07/2021
quote-image
בתקופת הקורונה, חטיבת הביניים נחשבה לחצר האחורית של מערכת החינוך – היא זו שנסגרה ראשונה,  ונפתחה רק אחרי הקניונים. אבל המורים שהציגו בכנס נשאו מסר חד משמעי: בחט"ב מתחיל הקסם, שם באמת אפשר להשפיע.

עוד כתבות בנושא