youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
פודקאסטים

"בשביל תלמידים מהמגזר החרדי, גם 3 יח"ל במתמטיקה הן הישג חשוב"

"הנשירה מישיבות היא לא תופעה חדשה, אבל בקורונה, בסופו של דבר, נשארו בישיבות אלה שרצו ללמוד". הרב בצלאל כהן, אחד האנשים האמיצים בחינוך במגזר החרדי בימינו, מתארח בפרק חדש של ריסטראט. צפו
הגיע זמן חינוך
6/23/2021
סגירת סרטון
quote-image

עוד כתבות בנושא