youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

האם "דור הזום" עומד להרוויח ובגדול?

הלמידה מרחוק פתחה בפני התלמידים חלון לעולם הלמידה העצמאית. אם רק נשכיל לפתח את היכולת הזו, נוכל לטפח בוגרים עצמאיים לא פחות. אה, וזכרו גם את שתי מילות הקסם הבאות: מוטיבציה פנימית
ד"ר עידית לוינץ- גילאי
6/20/2021
קרדיט: Deposite photos
quote-image

עוד כתבות בנושא