youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
פודקאסטים

"דור שלם למד השנה שבית ספר זה מקום מסוכן - אבל הפארק לא"

"יש לנו אפשרות להגיד 'כלום לא קרה השנה, חזרנו לחיים, ממשיכים מאותו עמוד שבו עצרנו'. בעיניי, מי שיעשה את זה מאבד את הילדים ומפסיד הזדמנות". ד"ר עליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש ואשת חינוך מוערכת, עם תובנות משנת הקורונה שמומלץ לגזור ולשמור - בפרק השבועי של הווידאוקאסט שלנו
הגיע זמן חינוך
27/05/2021
סגירת סרטון
quote-image

עוד כתבות בנושא