youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לשתף פעולה

יחד, לב אל לב: לעבוד בצוות יהודי-ערבי ביום שאחרי המהומות

"במהומות האחרונות, מצאתי עצמי מצלצלת לאנשי הצוות שלי, מהחברה הערבית והיהודית, ומבקשת מהם לשמור על עצמם. תלמידים התקשרו למורים, ומורים לתלמידים; יהודים לערבים, וערבים ליהודים. ובחוץ האדמה רעדה". דורית ג'ימס בנימין, מנהלת תיכון עם צוות ממגזרים שונים, מספרת איך מנצחים את החושך // טור אישי
דורית ג'ימס בנימין
5/25/2021
קרדיט: Deposite photos
quote-image

עוד כתבות בנושא