youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

לעצב את מרחב הלמידה האידאלי

אקוסטיקה, אור, צבעים וצורת הישיבה - כל אלה ואחרים עשויים להשפיע על הלמידה והישגיה. איך תיצרו את המרחב האופטימלי ללימודים?
מירב רבינוביץ
5/18/2021
קרדיט: Deposite photos
quote-image

עוד כתבות בנושא