youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

בעתיד, כל ילד יוכל להיות יזם שישנה את העולם

מה הם הכלים המנצחים שראוי שנלמד את הילדים בבית הספר כדי להתקדם למאה ה-21? איך מציאת החוזקות הייחודיות של כל ילד וילדה יכולה להועיל לחברה כולה וממש לשנות את העולם? ואיך קשורים לכל זה מצפן ופרפר?
שרון מס
04/04/2021
קרדיט: המצפן האישי
quote-image

עוד כתבות בנושא