youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

רוצים להיות מורים טובים יותר? דעו לספר סיפור

מושג ה"סטוריטלינג" התרחב בשנים האחרונות לתחומים רבים: רשתות חברתיות, דיגיטל, שיווק, פסיכולוגיה, וכן - גם חינוך. כשחושבים על זה, עבודת המורה כרוכה בעמידה מול כיתה, ובצורך לספר סיפור חדש בכל שיעור וללכוד את תשומת לב הקהל, סליחה - התלמידים. על סודות הסטוריטלינג
אורין ויינברג
3/30/2021
quote-image
הדיבר החשוב ביותר של אמנות הסיפור הוא "עשה שיהיה לי אכפת". בדרך רגשית, אינטלקטואלית, אסתטית, פשוט עשה שיהיה לי, המאזין, אכפת

עוד כתבות בנושא