youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לשתף פעולה

בית הספר סגור? המרחב הפיזיטלי פתוח!

בלימוד מרחוק חשוב לזכור את עולמם הפיזי, אבל גם בכיתה – חשוב לזכור את עולמם הוירטואלי. הכירו את המרחבים הפיזיטליים שמחברים בין כל העולמות של תלמידי עידן הקורונה
שיר בוים-שוורץ
12/7/2020
קרדיט: מטח
quote-image

עוד כתבות בנושא