youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

יצירתיות? לא, תודה: מה גרם לתלמידיי להתחנן שאתן להם מבחן?

כשתלמידים כל כך רגילים ללמידה מסורתית, קשה לרתום אותם לעתים ללמידה אחרת, גם אם היא מאוד מפעילה וחווייתית. המורים ערן אלוש ונטי ברנדס ניסו וחזרו עם 7 עצות נפלאות לגיוון ההוראה
ערן אלוש ונטי ברנדס
10/29/2020
קרדיט: Photo by Andrea Piacquadio from Pexels
quote-image

עוד כתבות בנושא