youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

איזו דלת תבחרו? כך תפתחו לתלמידיכם דלת לרלוונטיות של המתמטיקה

כדי לגייס תלמידים ללמידת המתמטיקה, ניתן לבחור בדלת יישומית או בדלת תיאורטית. איך עושים את זה בצורה שיוצרת סקרנות? אורי רוקני עם שיעור מעניין במדעי המפתחות והדלתות והמתמטיקה היישומית
אורי רוקני
10/15/2020
קרדיט: dmg.studio
quote-image
כל רעיון בחומר הלימוד הוא מפתח לבעיה. לימוד הרעיון ללא הבעיה אותה הוא פותר, יוצר אצל התלמידים תחושה של חוסר רלוונטיות

עוד כתבות בנושא