youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

לחשוב מחוץ למסך: הדגם ההיברידי להוראת מדעים מרחוק

הוראה מרחוק לא יכולה להיות שחזור מדויק של ההוראה בכיתה. דר' יעל קשתן מציעה מודל מעניין לשיעורי מדעים יעילים ומעשירים - מהבית
ד"ר יעל קשתן
9/27/2020
קרדיט: depositphotos
quote-image
להוראת המדעים היה תמיד יתרון בכך שחלק מהלמידה מתרחש בעזרת ניסויי מעבדה, שם ניתן לגעת בחפצים ממשיים ולא להסתפק רק בייצוגים של העולם האמיתי. היתרון הזה, ברוב המקרים, נעלם בלמידה מרחוק. אנו נשארים עם ייצוגים קוליים וויזואליים בלבד, ללא מגע

עוד כתבות בנושא