youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
ללמוד מהעולם

הטובים לחטיבה: "את המורים האיכותיים ביותר צריך לשבץ בחטיבות הביניים"

הילה יגאל-איזון
24/11/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא