youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

10 צעדים לתכנון למידה היברידית יעילה

זום ומפגש פנים מול פנים - הילכו שניים יחדיו? ילכו! לשילוב של אופני למידה שונים יש יתרון משמעותי למורה, לתלמיד, לתהליך הלמידה ולתוצריו. כך תוציאו מהם את המקסימום
גלית לוי
26/03/2021
קרדיט: depositphotos
quote-image

עוד כתבות בנושא