youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

אין כיתות? צאו לטבע: עברו ללמידה מבוססת מקום

התבוננות אישית בטבע היא כלי נפלא לחינוך, בכל זמן ובטח עכשיו, כשהטבע הפתוח מאפשר יותר שמירה על הבריאות. כמה עצות ללמידה איכותית ממש ליד הבית
ד"ר נירית אסף
9/1/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא