youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

כך סיימנו 3 שנות תיכון ובגרות 5 יחידות בלמידה מרחוק בלבד

בתיכון הווירטואלי הלמידה מרחוק היא דבר שבשיגרה. כך עושים זאת
יניב ביטון
5/3/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא