youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

האם תלמידכם מבודד חברתית? קבלו כלי פשוט ויעיל, שיעזור לכם לברר

אהוד (אודי) אלבק
29/01/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא