youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

אומנות המתמטיקה: כוונו את תלמידיכם להבנה מתמטית גבוהה

אם נפעל למצות כל הזדמנות למידה אפשרית ונשכיל לנפץ את המיתוס כי מתמטיקה היא נחלתם של אנשים מוכשרים בלבד, נצייד את הלומד בארגז כלים אינסופי
מג'דולין
1/16/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא