youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

כך תכינו את תלמידיכם להצלחה בעתיד: התרכזו במיומנות ולא במקצוע

תפקידו העיקרי של בית הספר הוא לגדל תלמידים שיצליחו במהלך חייהם הבוגרים
ד"ר הדס ברודי שרודר
3/10/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא