youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

הסכיתו ושימעו: הפודקאסטים המרתקים שכל איש חינוך חייב להכיר

עולם ענק של ידע זמין לכל מורה בארץ ההסכתים
גבי ארד להב
29/10/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא