youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

5 רעיונות לשיעורים יצירתיים ומעשירים בעזרת פודקאסטים

גבי ארד להב
3/26/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא