youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

הצטרפו לשינוי: יחד נשפר את מעמד המורים

כמה הורים היו ממליצים לילדיהם להיות מורים? לא הרבה
רם שמואלי
04/09/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא