youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

דברים שלמדתי בשנתי הראשונה אחרי ההסבה

לא היה קל - אבל היה שווה יותר מתנאים ורכב מהחברה. שנתי הראשונה כמורה אחרי ההסבה
גיא זמיר
21/08/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא