youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
לקדם מצוינות

פיזיקה בשלט רחוק: הכלי שלכם ללימוד מקצועות מדעיים מהבית

איך עברו שליש מתלמידי הפיזיקה בארץ ללמוד בעזרת מערכת תרגול ולמידה מרחוק? כך זה קרה
אסף בר יוסף
16/04/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא