youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

יזמות ופרסונליזציה – הילכו שניים יחדיו?

כלים, טיפים ושאלות בדרך להשגת פרסונליזיציה ויזמות בכיתה - כך תעשו זאת!
SamuelChaushu
4/21/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא