youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

סליחה על השאלה – מדוע התלמידים הטובים יכולים להרוס לי את השיעור?

מה הטעם לשאול שאלות אם רק שני תלמידים עונים? שיטה אחת ושני רעיונות יעזרו לשנות זאת
אסף דפנה
23/03/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא