youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

יום המורה שמח: תלמידים מברכים את מוריהם האהובים

תודה שאתם שם בשבילנו כל השנה! יום המורה 2019
הילה יגאל-איזון
17/12/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא