youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
לשתף פעולה

יחד בדרך להצלחה: 5 דרכים לעבור למקצוענות שיתופית בהוראה

כתבה שלישית בסדרת המדריך למקצוענות שיתופית
הילה יגאל-איזון
11/11/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא