youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לחלום בגדול

איך נאפשר למורים שלנו להוביל שינוי? ולמה הם זקוקים כדי להוביל?

כדי ששינוי יתרחש בכיתה, הוא קודם כל צריך להתרחש אצל המורה
חגית כהן אליהו
1/3/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא