youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

האם בית הספר שלכם מנותק מסביבתו? כך תשנו זאת

5 שלבים לבניית פרויקט לימודי אקטיביסטי חברתי-סביבתי בבית הספר
מלכה רוטשילד
11/7/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא