youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

האם בית הספר שלכם מנותק מסביבתו? כך תשנו זאת

5 שלבים לבניית פרויקט לימודי אקטיביסטי חברתי-סביבתי בבית הספר
מלכה רוטשילד
07/11/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא